bakgrund

S K O G E N . H Ö R N E T . P L A N E N . F Ä L T E T . S Å N G E N

. M O L N E T . D R Ö M M E N . V A T T N E T . V Ä G E N : D U !

R A K E T A har sedan år 2007 landat i Rejmyre, för att tillsammans med Rejmyrebor och inbjudna gäster, genomföra konstprojekt och gemensamma aktioner för att lära känna Rejmyre – en plats på jorden.

2011 – 2013 har vi arbetat med en serie workshops, som med utgångspunkt i Rejmyre skola har rört sig ut i samhället, ett projekt som genomförts i samarbete och i dialog med elever och lärare vid Rejmyre skola: vi har gjort kortfilmer, berättat historier, målat på samhället ställt frågor och undersökt: Vad är Rejmyre? Vad är Rejmyre i framtiden?

Projektet har under år 2012 expanderat ut över det stora havet; till att även inbegripa ett utbyte med Oaxaca, Mexico, med finansiering från Kulturrådet och EU:s kulturfond. Med avstamp från gemensamma platser: gatan, skogen, parkeringen, gläntan, hörnet, fotbollsplanen, parken etc – har vi diskuterat (i teori och praktik) hur man gör sin röst hörd, hur man tar del i det gemensamma och påverkar framtiden. Vi har pratat om den plats vi bor på, vårt samhälle: hur det ser ut i dag och hur vi vill att det ska se ut i framtiden – i ljuset av en plats historia och historier.

Att skriva sin egen historia har genomförts under åren 2011-2013 med medel från Arvsfonden samt det utvidgande projektet HOLA REJMYRE! som genomförts med medel från Kulturrådet & EU:s Kulturfond (2007-2013). Arbetet promenererar vidare in i projektet RAKETA REJMYRE INSTITUT – ett fritt flygande Institut med medel från Kulturbryggan (2013).

Projektet har skapat en plattform för ungdomarna i Rejmyre att göra sin röst hörd, utveckla sin förmåga att utrycka sig genom olika konstarter och vara med och skriva sin egen historia, där kulturen blir både drivkraft, forskningsmetod och uttrycksform. Att berätta sin egen historia!

Rejmyre är en liten bruksort i Finspångs Kommun med ca 900 invånare vars hjärta utgörs av Reijmyre Glasbruk, Rejmyre Glasmuseum och en liten hant -verksby. Trots att här finns ett rikt kulturarv och en unik, vacker gammal bruksmiljö är Rejmyre en avbefolkningsort.

Vårt mål är att inom projektet arbeta med områden såsom demokrati, gestaltning, hållbarhet, materialitet, kommunikation, ekonomi och finansieringsplan – det långa perspektivet. Raketas strävan är att återigen placera konsten och dess process mitt i samhället på ett självklart sätt. Vi vill att konsten ska vara det centrala i vardagen som uttryck och kanal.

Tillsammans med barn, ungdomar och vuxna medborgare, vill vi ställa frågor som utgår ifrån ett lokalt perspektiv – men som även är del av det stora globala samtalet kring hur vi vill att vår värld ska se ut. En serie lokala, regionala, nationella och internationella gäster – aktörer från olika discipliner – bjuds in i samtal och process med utgångspunkt i frågor såsom:

Vad är demokrati ?
Vad är frihet ?
Vad längtar vi efter ?
Vad drömmer vi om ?
Hur kan vi leva tillsammans ?

bild_raketa_bakgrund

R A K E T A raketa@raketa.nu

http://www.raketa.nu

http://raketapress.tumblr.com

http://raketalog.tumblr.com http://holaraketa.tumblr.com/

r a k e t a driver interdisciplinära samarbeten och projekt inom konst, design, arkitektur och digitala media.

r a k e t a är en mötesplats och ett LAB som startade upp och har haft en omfattande verksamhet såväl lokalt som globalt sedan år 2000.

År 2004 utvidgades verksamheten med det lilla fristående bokförlaget RAKETA PRESS.

Hola Konst-ig!

Raketa curerar en liten utställning av ASAROS verk hemma hos Bok – handeln Konst-ig: affischer, målningar, utgåvor, fanzines, T-shirts, klistermärken – allt till försäljning – & film :

 invigning av utställningen i närvaro av medlemmar från ASARO

Datum: tisdag 21 augusti

Plats: Åsögatan 124, Stockholm

Tid: 18.00-19.00

Utställningen visas 21-29 augusti

Månd-fred: 11-18:30, lörd 11-17, sönd 12-16

http://www.konstig.se

 

Hola Rejmyre!

Raketa och ASARO gör workshops tillsammans med barn och ungdomar i Rejmyre – i samarbete med Rejmyre skola. Workshopen är en del av projektet Att skriva sin egen historia: ett konstprojekt där barn och ungdomar i Rejmyre ges möjligheten att göra sin röst hörd, utvecklar förmåga att uttrycka sig genom konst och kultur. Projektet genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden under åren 2011-2012.

Hola Rejmyre! länkar barnen i Rejmyre med barnen i Oaxaca – två platser på jorden.  Tillsammans med ASARO och andra aktörer för vi samtal och aktioner kring vår plats på jorden och ställer frågor såsom: vilka berättelser vill vi föra vidare?

 

Datum: 22-23 augusti

Plats: Skolvägen, Rejmyre

Tid: 10.00-15.00 

 

 

Arte en resistencia!

Sedan den mexikanska revolutionen 1920 har konsten använts inom den sociala rörelsen. Inspirerade av Zapatisterna har ASARO fortsatt arbetet med att mobilisera folket mot en repressiv regering. Presentation av ASARO:s verksamhet med mingel & bar efteråt med några av ASARO:s medlemmar som för första gången befinner sig i Stockholm.

”The fact that one of the first measures taken by authorities, after the violent quelling of the riots in Oaxaca in November 2006, was to paint over the graffiti shows how critical his art is seen to be”

Datum: fredag 31 augusti

Plats: Raketa, Nytorget 15A, Stockholm

Tid: 19.00

Marita Castro tolkar från spanska till svenska.

Välkommen!

http://asar-oaxaca.blogspot.com
http://www.raketa.nu
http://holaraketa.tumblr.com
http://raketapress.tumblr.com

Med stöd från Kulturrådet, Arvsfonden och EU Culture Programme 2007-2013. Tack till Kulturhuset Stockholm, Stockholms Kulturfestival, Rejmyre skola, Bokhandeln Konst-ig, Kollektivet Livet och Marita Castro.

ARVSFONDEN_LOGGA_SV_small EU_LOGGA_SV_small KULTURRADET_ENG_small